TẢN MẠN VỀ ẨM THỰC VÀ VĂN HÓA

TẢN MẠN VỀ ẨM THỰC VÀ VĂN HÓA

Viết bởi Trần Võ Quốc Anh vào

“Ẩm thực có thể phản ánh nền văn hóa của mỗi quốc gia. Đi cùng với sự giao thoa và sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật ẩm thực cũng vì thế mà càng trở nên đặc sắc, tinh tế hơn.”Cứ mỗi lần nhắc đến một quốc gia bất kì, điều đầu tiên tôi quan tâm không phải là ngôn ngữ, quốc kì, âm nhạc, lịch sử hay tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó. Điều đầu tiên tôi quan tâm là quốc gia đó có những món gì ngon! Cũng phải thôi, bản...